Artig å lese at vår helseminister, som utstråler alt annet enn god helse, ikke helt har samme tiltro til det offentliges tilbud når man plutselig sitter der med et sykt barn som trenger lege. 5 timers ventetid på Legevakten her i Oslo, gjerne med endel fylliker og narkomane som medpasienter, var ikke fristende for henne heller. Hun valgte Volvat.

Men hun mener fortsatt at det offentlige skal være det eneste og beste tilbudet, bare det ikke gjelder henne personlig. For hun var jo ikke der som helseminister, men som privatperson. Og det er noe helt annet.

Pinlig, rett og slett.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende