Udelt positivt at VG vil innføre mer reklame på bloggen. For oss som har en litt grå og trist blogg vil jo det estetiske heves betraktelig, men det viktigste er jo at man på denne måten forhåpentligvis kan fjerne denne halvårlige avgiften vi er nødt til å betale. 

Bra tiltak VG! 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende